Stałe obowiązki informacyjne.

Dane identyfikujące firmę:
MYSKLEP Sp. z o.o.
Poskwitów 138C, 32-09 Iwanowice

Krajowy Rejestr Sądowy 0000515562
NIP: 682-176-94-43
REGON: 123155210
Kapitał zakładowy: 5000

Dane kontaktowe:
Adres e-mail: bok@mysklep.pl
Telefon: +48 12 3884286, 570-745-880 (w godz. 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku).
Adres do reklamacji:
MYSKLEP Sp. z o.o. 
Poskwitów 138C 32-095 Iwanowice